duonggia.com.vn

Thẻ thu mẫu để làm xét nghiệm H.Pylori

Sử dụng để chẩn đoán vi khuẩn H.pylori trong dạ dày.

0

Mã SP:

Thương hiệu:

Liên hệ
  • Chia sẻ qua viber bài: Thẻ thu mẫu để làm xét nghiệm H.Pylori
  • Chia sẻ qua reddit bài:Thẻ thu mẫu để làm xét nghiệm H.Pylori

Chỉ định

Sử dụng để chẩn đoán urê dạ dày như là dụng cụ hỗ trợ để chẩn đoán vi khuẩn H.pylori trong dạ dày.

Đặc tính

1. Thẻ thu mẫu : 40 thẻ/hộp

2. Bao lưu trữ vô trùng.

Công ty TNHH Thương Mại Dương Gia
Số điện thoại : 046 253 3355 
Email: duonggiacompany@gmail.com

 

sản phẩm liên quan

Không có thông tin cho loại dữ liệu này