Các khoá đào tạo, tập huấn nâng cao chuyên môn được tổ chức hàng tuần

Date:

12/11/2020

View:

70

Các khoá đào tạo, tập huấn nâng cao chuyên môn được tổ chức hàng tuần cho các đại lý và nhân viên công ty nhằm cập nhật kiến thức và nâng cấp, cải thiện hệ thống thường xuyên.

  • Chia sẻ qua viber bài: Các khoá đào tạo, tập huấn nâng cao chuyên môn được tổ chức hàng tuần
  • Chia sẻ qua reddit bài:Các khoá đào tạo, tập huấn nâng cao chuyên môn được tổ chức hàng tuần
 

RELATED posts